Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tổ 5, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang
Điện thoại 02193875168
Fax 02193875168
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)