Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng công ty cấp nước Sài Gòn Xí nghiệp cấp nước Trung An
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Ban QLDA, số 66 Trần Quốc Tuấn, phường 1, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại 083588348
Fax 0835883475
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)