Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 91, đường Lê Thánh Tông, phường Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 02033621468
Fax 02033625880
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)