Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Y tế Thị Xã Từ Sơn
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Khu phố Hoàng Quốc Việt - P Đông Ngàn - TX Từ Sơn - T Bắc Ninh
Điện thoại 02223764285
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)