Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Xã Quảng Phong - huyện Qảng Xương - tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại 02373863006
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)