Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 72 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại 02252299799
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)