Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tổ 11 - Phường Ngọc Xuân - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại (0206)3851651
Fax (0206)3851651
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)