Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG BẮC QUẢNG NAM
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Tổ 5, thôn Phước Mỹ II, TT Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại 02353810803
Fax 02353810803
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)