Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Uyên
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại 02063821084
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)