Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý Dự án xây dựng các công trình Ngành Nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 08 Hùng Vương, phường 06, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại 0793620798
Fax 0793620798
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)