Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân phường Quỳnh Dị
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
Điện thoại 0238866121
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)