Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Tiểu học Nguyễn Duy Hiệu
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Khối phố Thịnh Đức- thị trấn Phú Thịnh- huyện Phú Ninh- tỉnh Quảng Nam
Điện thoại 01694430414
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)