Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Đức Hiệp
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại 02553857290
Fax 02553857290
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)