Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các chương trình mục tiêu Quốc gia xã Nghĩa Trung
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại 02553845413
Fax 02553845413
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)