Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án Xây dựng huyện Lạng Giang
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Toàn Mỹ, thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại (0240)3881730
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)