Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi cục Quản lý thị trường Ninh Bình
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Xã Ninh Nhất, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại 02293873468
Fax 0229875547
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)