Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CƠ QUAN THUỜNG TRÚ KHU VỰC TÂY NGUYÊN THUỘC ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 19A LÊ DUẨN, PHUỜNG TỰ AN, THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐĂK LĂK
Điện thoại 02623815724
Fax 02623853053
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)