Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh Lào Cai
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Đường Q7, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại 02143844636
Fax 02143844636
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)