Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm sát hạch để cấp giấy phép lái xe thành phố Hà Nội, CN Tổng Công ty vận tải Hà Nội
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thôn Đồng Chầm, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn , thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại 0983062381
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)