Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 120 đường Lê Quyên, Phường 5, Quận 8, TP.HCM
Điện thoại (028)38507178
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)