Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 07 TÔN ĐỨC THẮNG, THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Điện thoại 0543828505
Fax 0543821264
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)