Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu VIETTEL HOÀ BÌNH - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Xóm 8 - Xã Sủ Ngòi - Thành phố Hoà Bình - Hòa Bình
Điện thoại 02186251111
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)