Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Đường Lý Nam Đế -Phường Đông Hương - Thành phố Thanh Hóa
Điện thoại 02373850062
Fax 02373752317
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)