Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 037 Đ. Nguyễn Huệ P. Lào Cai Tp. Lào Cai
Điện thoại 02143830224
Fax 02143830224
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)