Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trạm Khuyến nông Khuyến ngư huyện Mường Chà
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Tổ 14 Thị trấn Mường Chà huyện Mường Chà
Điện thoại (0215)3842943
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)