Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 7
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 51/2 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại 02838665147
Fax 02838665146
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)