Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện Núi Thành
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Khối 3, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại 02353870222
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)