Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Xóm 8 – Xã Nghi phú – Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An
Điện thoại 02383851588
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)