Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Khối 3, Thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh nghệ An
Điện thoại 0383623373
Fax 0383623373
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)