Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 10, Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại 02437750279
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)