Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Từ Sơn
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Lý Thái Tổ, Phường Đông Ngàn, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoại 02223835108
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)