Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục Thông tin cơ sở
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 18 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Điện thoại 02439368666
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)