Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ số 58, đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Điện thoại (024)38343837
Fax (024)38343239
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)