Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục Hậu Cần Quân chủng Phòng không - Không quân
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 171 đường Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Điện thoại 0989375288
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)