Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC VNSTEEL
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ KM9 Xa Lộ Hà Nội, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại (028)38969612
Fax (028)37310154
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)