Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Cao su 1/5 Tây Ninh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 17, đường Võ Thị Sáu, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại 02763822504
Fax 02763821027
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)