Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Đường 3/2, ấp An Thành, TT. Kế Sách, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng
Điện thoại 0793876381
Fax 0793876381
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)