Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 233, Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại 0363830326
Fax 0363830326
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)