Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH một thành viên thuỷ lợi Nam Nghệ An
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Khối 13, phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại 02383844641
Fax 02383849728
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)