Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tổ dân phố 7, TT Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại 0694329857
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)