Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Uỷ ban nhân dân xã Mường Khiêng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu
Điện thoại 0972411600
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)