Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Định
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 01, đường Bà Triệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại 02563822747
Fax 02563822747
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)