Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Đài Truyền thanh Truyền hình Ayun Pa
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Đường Nguyễn Huệ, Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
Điện thoại 02693652088
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)