Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 30 D5A Vườn Đào, đường Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại 02422421119
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)