Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND xã Hừa Ngài
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Xã Hừa Ngài - Huyện Mường Chà - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại 0917419088
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)