Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 51 đường 2/9, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
Điện thoại 02343863298
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)