Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH MTV Than Uông Bí TKV
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Phòng Đầu tư, Công ty TNHH một thành viên than Uông Bí - TKV, phường Trưng Vương, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 0333854075
Fax 0333854115
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)