Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại 0976134261
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)