Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 02222471777
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)