Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm dịch vụ việc làm Thừa Thiên Huế
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 12 Phan Chu Trinh, thành phố Huế
Điện thoại 02343824855
Fax 02343824570
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)